Correct file / folder permissions on Linux

find .-type d -exec chmod 0755{} \;
find .-type f -exec chmod 0644{} \;
  • 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

How to upgrade Java?

Wget the rpm package from http://www.java.com/en/download/manual.jsp#lin Install the package...